Utermöhlen stichting


 

 

 

In 1941 heeft dr. G.P. Utermöhlen (oogarts en KNO-arts) een richtlijn ontwikkeld voor het voorschrijven van prismabrillen bij o.a. de ziekte van Ménière. Met deze prisma’s beïnvloedde hij de wisselwerking tussen signalen van het evenwichtsorgaan (in het binnenoor), de ogen en de diepe tastzin (o.a. spieren), het zo genaamde vestibulo-oculaire relaties- . Alle drie deze signalen zijn nodig voor een goed oriëntatievermogen en een stabiel evenwicht.

Doelstelling van de stichting

De Utermöhlenstichting heeft als doel deze wisselwerking verder te bestuderen en de toepassing van deze bril en de door Utermöhlen ontwikkelde richtlijn te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gezien het medische karakter van de aandoeningen en omdat kennis over de achterliggende aandoening waarbij deze prismabril kan helpen belangrijk is bij het voorkomen van teleurstellingen, raadt de Utermöhlenstichting aan deze bril door (of onder begeleiding van) een hierdoor gespecialiseerde arts te laten voorschrijven.

Samenstelling van het bestuur

dr. J.E. Bos (voorz.)
drs P.E.M. Vente (1-e secr.)
drs C.M. Biewenga-Booij (2-e secr.)
drs. A. van Kralingen-Heyboer (penningmeester)
drs. J.F. Kullberg-Nierstrasz (lid)
dr. W. Bles (adviseur)


 

Historische foto van de leden van de Utermöhlen Stichting:

  • 16 jaar geen last van duizeligheid

    In januari 1995 is bij mij de ziekte van Ménière geconstateerd. Medicijnen hielpen niet. In hetzelfde jaar heeft Dr. Vente mij een Utermöhlen prismabril aangemeten en daarna heb ik bijna 16 jaar (en 4 controles) geen last meer gehad van duizeligheid!

  • Onze dochter is een stuk vrolijker geworden

    Op basis van verschillende leestests, en uw onderbouwing voor “de prismabril van Utermöhlen”, heeft mijn dochter op school meer tijd gekregen voor het maken van proefwerken en repetities. Dit is een succes, omdat ze deze toetsen nu af kan maken binnen de ruimere tijd en zo kan laten zien wat ze weet.

  • De prismabril maakt het wat rustiger

    Onlangs heeft u onze zoon gezien vanwege hoofdpijn en duizeligheidsklachten. U heeft toen geconstateerd dat hij niet de ziekte van Ménière heeft. U heeft een recept voor een prismabril geschreven waarmee hij zijn zicht kan optimaliseren. Daarmee spaart hij zijn energie en verlaagt zo de druk op nog meer hoofdpijn.