Corona (COVID-19)

Onder bepaalde voorwaarden starten wij de spreekuren enigszins op. We doen dit zodat uw behandeling voortgezet kan worden.

Dit kan alleen als u en ik de algehele regels volgen;

 • houdt 1.50 m afstand.
 • geen handen schudden.
 • toepassen algehele hygiëne regels (hoesten en niezen in eelboog).
 • kom niet als u een of meerdere van de volgende symptomen heeft, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts (vanaf 38 gr C).
 • kom niet als u de afgelopen 24 uur bovenstaande klachten heeft gehad.
 • kom niet als huis – of gezinsgenoten klachten hebben van benauwdheid of koorts.
 • kom niet als bij u of een van uw huis – of gezinsgenoten de afgelopen 14 dagen corona (COVID-19) is vastgesteld.
 • indien u tot de risico groepen behoort neem dan van te voren telefonisch contact met ons op voor overleg.
 • kom kort voor uw afspraak, blijf desnoods in uw auto wachten.
 • kom zoveel mogelijk alleen, indien nodig maximaal 1 begeleider, ook geen extra kinderen meenemen.
 • ontsmet bij binnenkomst uw handen met gereedstaand middel.

Het gehele onderzoek zal ik een (medisch) mondkapje dragen omdat 1.50 m afstand tijdens het onderzoek niet te handhaven is. Onderzoeksmiddelen, stoelen ed worden tijdens en / of na uw consult gereinigd en / of ontsmet. U moet bij binnenkomst Uw handen wassen. De wachtkamer en onderzoekkamer zijn geventileerd door luchtaanvoer van buiten gefilterd door een HEPAFILTER. De afvoer gaat weer naar buiten (dus niet circulair).

Het kan zijn dat ik in overleg met u een eventuele afspraak uitstel.

 

 • 16 jaar geen last van duizeligheid

  In januari 1995 is bij mij de ziekte van Ménière geconstateerd. Medicijnen hielpen niet. In hetzelfde jaar heeft Dr. Vente mij een Utermöhlen prismabril aangemeten en daarna heb ik bijna 16 jaar (en 4 controles) geen last meer gehad van duizeligheid!

 • Onze dochter is een stuk vrolijker geworden

  Op basis van verschillende leestests, en uw onderbouwing voor “de prismabril van Utermöhlen”, heeft mijn dochter op school meer tijd gekregen voor het maken van proefwerken en repetities. Dit is een succes, omdat ze deze toetsen nu af kan maken binnen de ruimere tijd en zo kan laten zien wat ze weet.

 • De prismabril maakt het wat rustiger

  Onlangs heeft u onze zoon gezien vanwege hoofdpijn en duizeligheidsklachten. U heeft toen geconstateerd dat hij niet de ziekte van Ménière heeft. U heeft een recept voor een prismabril geschreven waarmee hij zijn zicht kan optimaliseren. Daarmee spaart hij zijn energie en verlaagt zo de druk op nog meer hoofdpijn.