Ziekte van Ménière

Wat is de ziekte van Ménière?

De Ziekte en in zekere mate het Syndroom van Ménière is een binnenooraandoening. Mensen die aan deze ziekte lijden kunnen last hebben van gehoorverlies, oorsuizen (tinnitus), aanvallen van draaiduizeligheid en evenwichtsstoornissen (vertigo) van vestibulaire aard. Deze ziekte kan op elke leeftijd ontstaan.

De Ménière aanval is vaak onvoorspelbaar en gaat gepaard met de volgende verschijnselen:
* Aanloopperiode (zgn. prodroom) waarvan de tijdsduur kan zijn van 5 minuten tot enige uren. Hierbij treedt een gevoel van compleet onwelzijn op.
* Snelle oogbewegingen, de patiënt krijgt het gevoel buiten bewustzijn te raken.
* Last van sterk transpireren, oorsuizen en ziet er krijtwit uit.
* Naar gevoel in de benen, (zwabberig alsof ze opgepompt zijn met lucht).
De tijdsduur van een Ménière aanval kan sterk variëren: 10 minuten tot soms meerdere dagen.
Gedurende een aanval is de patiënt volkomen uitgeschakeld.

Wat de patiënt op zo’n moment nodig heeft:
* Een plek om te liggen (zitten als de aanval van korte duur is), bij voorkeur in het schemerduister. Vooral niet in het donker, want er moet een zeker contact blijven met de buitenwereld. De ogen moeten geopend blijven.
* Rust. De patiënt voelt zich hulpeloos, geen harde geluiden, drukte of paniek in de omgeving van de patiënt. Na de aanval kan de patiënt zich nog zeer onevenwichtig en onzeker voelen bij het lopen. Graag kijkt de patiënt 4 meter voor zich uit.

Nieuw dagboek aanmaken? Klik hier

Log in om uw dagboek bij te houden

Een bril tegen duizeligheid

Reeds 70 jaar wordt ter bestrijding van de duizeligheid bij de Ziekte van Ménière de Utermöhlen prismabril voorgeschreven. Bekend is dat het evenwichtsorgaan invloed heeft op de oogspieren. De duizeligheids aanval gaat vaak gepaard met rukkende oogbewegingen (nystagmus). Omgekeerd heeft de oogspierspanning invloed op het evenwichtsorgaan. De Utermöhlen prismabril beïnvloedt deze wisselwerking.

De Utermöhlenprocedure

Deze omvat niet alleen het aanpassen van prisma’s, maar er gaat een fase aan vooraf: het nauwkeurig corrigeren van refractie afwijkingen ofwel het vooschrijven van een “gewone” bril. Hierna worden onder andere met de Utermöhlen proef de prisma’s in de bril aangebracht.

De twee aspecten, een goede refractiecorrectie, en de juist aangemeten prisma’s zijn belangrijk ter bestrijding van duizeligheid en handhaving van de stabiliteit.

Evaluatie

Hoewel tot nu toe geen sluitende verklaring voor de werking van de bril is gevonden, is de tevredenheid onder de Utermöhlen prismabril dragers groot. Dit bevestigt ook het evaluatie onderzoek van Vente en De Wit. [Evaluatie van het gebruik van prisma’s bij de Ziekte van Ménière . Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde 1996 31 augustus:140 (35)].
De diagnose was steeds gesteld door een KNO arts. Er werd alleen gelet op duizeligheid, de symptomen oorsuizen en slechthorendheid bleven buiten beschouwing. Het blijkt dat een halfjaar na de aanpassing van de prismabril meer dan 60% van de patiënten vrij is van duizeligheidsaanvallen, terwijl nog eens 20% aangeeft duidelijk minder last te hebben, ook zonder antivertigonosa.

Opmerkelijk is ook dat juist ernstige gevallen zeer goed reageren op de prismabril. En dat ook de klachten bij de meeste patiënten ongeveer op 50 jarige leeftijd beginnen, de leeftijd waarop ook de ouderdomsverziendheid begint.

Download het NVVS artikel “Prismabril kan helpen tegen Ménière-duizeligheid”

Download de brochure over de Utermöhlen Prismabril lezing


Wilt u minder last van duizeligheid?

Neem contact op

  • 16 jaar geen last van duizeligheid

    In januari 1995 is bij mij de ziekte van Ménière geconstateerd. Medicijnen hielpen niet. In hetzelfde jaar heeft Dr. Vente mij een Utermöhlen prismabril aangemeten en daarna heb ik bijna 16 jaar (en 4 controles) geen last meer gehad van duizeligheid!

  • Onze dochter is een stuk vrolijker geworden

    Op basis van verschillende leestests, en uw onderbouwing voor “de prismabril van Utermöhlen”, heeft mijn dochter op school meer tijd gekregen voor het maken van proefwerken en repetities. Dit is een succes, omdat ze deze toetsen nu af kan maken binnen de ruimere tijd en zo kan laten zien wat ze weet.

  • De prismabril maakt het wat rustiger

    Onlangs heeft u onze zoon gezien vanwege hoofdpijn en duizeligheidsklachten. U heeft toen geconstateerd dat hij niet de ziekte van Ménière heeft. U heeft een recept voor een prismabril geschreven waarmee hij zijn zicht kan optimaliseren. Daarmee spaart hij zijn energie en verlaagt zo de druk op nog meer hoofdpijn.