Second opinion opticiën

Inleiding Asthenopie

Asthenopie is een verzamelterm voor allerlei oogklachten die veroorzaakt en versterkt worden door ingespannen gebruik van de ogen zoals bij lezen of lang werken achter een beeldscherm. Mensen met asthenopie spreken vaak van “vermoeide ogen”.

De Oorzaak

Allerlei fysieke en psychische factoren kunnen een rol spelen bij het verergeren van asthenope klachten die eerder gecompenseerd waren:
Ongecorrigeerde of slecht gecorrigeerde refractie fouten.
Bijvoorbeeld hypermetropie, astigmatisme, myopie of slecht gecentreerde brilglazen.
Accommodatiestoornissen
Accommodatiezwakte of overmatige accommodatie.
Convergentiestoornissen
Onvoldoende convergentie, overmatige convergentie.
Heteroforie
Dit is een neiging tot scheelzien waarbij de ogen in rust niet recht staan (bijvoorbeeld wanneer de ogen gesloten zijn). Het recht houden van de ogen (om geen dubbelbeelden te krijgen) kost dan veel inspanning en kan tot vermoeidheidsklachten leiden.
Oogspierverlammingen
Psychische factoren (spanning en andere emotionele factoren)
Verminderde algehele gezondheidstoestand (algehele verzwakking of malaise, algehele vermoeidheid)

Verschijnselen

Asthenopie kan zich uiten in een brede waaier van klachten zoals vermoeide ogen, zware ogen, pijn in en rond de ogen, vage hoofdpijn, onprettig zien, wazig zicht en door elkaar lopen van letters. Meestal beginnen de klachten in de loop van de dag en zijn ze meer uitgesproken na een werkdag dan na een ontspannen vakantiedag. Ze treden ze vooral op na ingespannen lezen of na lang werken achter een beeldscherm. Mensen met asthenope klachten wrijven in de ogen of stoppen met lezen in een poging het oncomfortabele gevoel kwijt te raken.

Diagnose

De aard van klachten zoals hierboven beschreven en het verband met visuele inspanning, suggereren de diagnose asthenopie. Om de oorzaak ervan op te sporen kunnen de volgende onderzoeken nodig zijn:
Refractieonderzoek om eventuele ongecorrigeerde of slecht gecorrigeerde brekingsafwijkingen op te sporen.
Onderzoek van eventuele brilglazen (zijn de glazen goed gecentreerd?)
Onderzoek van de oogbewegingen, convergentie en accommodatie om oogspierverlammingen, heteroforie en convergentie- en accommodatieafwijkingen op te sporen.


Heeft u last van oogklachten?

Neem contact op

  • 16 jaar geen last van duizeligheid

    In januari 1995 is bij mij de ziekte van Ménière geconstateerd. Medicijnen hielpen niet. In hetzelfde jaar heeft Dr. Vente mij een Utermöhlen prismabril aangemeten en daarna heb ik bijna 16 jaar (en 4 controles) geen last meer gehad van duizeligheid!

  • Onze dochter is een stuk vrolijker geworden

    Op basis van verschillende leestests, en uw onderbouwing voor “de prismabril van Utermöhlen”, heeft mijn dochter op school meer tijd gekregen voor het maken van proefwerken en repetities. Dit is een succes, omdat ze deze toetsen nu af kan maken binnen de ruimere tijd en zo kan laten zien wat ze weet.

  • De prismabril maakt het wat rustiger

    Onlangs heeft u onze zoon gezien vanwege hoofdpijn en duizeligheidsklachten. U heeft toen geconstateerd dat hij niet de ziekte van Ménière heeft. U heeft een recept voor een prismabril geschreven waarmee hij zijn zicht kan optimaliseren. Daarmee spaart hij zijn energie en verlaagt zo de druk op nog meer hoofdpijn.